Mẹo làm 600 câu hỏi

Mẹo dễ nhớ, tỷ lệ đậu 100%

Mẹo học nhanh 600 câu hỏi lý thuyết

Image

MẸO HỌC LÝ THUYẾT B2 600 CÂU MỚI NHẤT 2020

1. Nhìn ý trả lời: Chọn các ý trả lời sau:

✍ Nghiêm cấm, bị nghiêm cấm : Câu 1 -> câu 6, câu 33
✍ Không được : Câu 07 -> câu 31, câu 66
✍Bắt buộc : Câu 285
✍Phải có phép của cơ quan có thẩm quyền : Câu 57, 63, 184
✍Phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền cấp phép : Câu 120, 153, 155, 109, 110, 129, 158
✍Giảm tốc độ : Câu 161, 165, 224, 225 ( câu 228, 249 đọc hiểu )
✍Về số thấp, gài số : Câu 218, 221
✍Dùng thanh nối cứng : Câu 117, 118
✍Báo hiệu tạm thời : Câu 96
✍Hiệu lệnh người điều khiển giao thông : Câu 88
✍Phương tiện giao thông đường sắt : Câu 246, 247
✍Đèn chiếu xa sang gần : Câu 227
✍Đèn chiếu gần : Câu 59
✍Không thể tháo rời : Câu 180

2. Chú ý các ý trả lời bằng các chữ sau: (chữ đầu tiên)

✍“Phải” : Câu 130, 256
✍“Quan sát” : Câu 110, 213, 258, 230, 215, 217
✍“Kiểm tra” : Câu 208
✍“Nhường” : Câu 128
✍“Là” : Câu 131
✍“Cách” : Câu 211, 212
➡ Thì chọn ý dài nhất .
✅Những câu hỏi về bằng lái xe:
Image
✅Mẹo chọn nhanh:
✍B1 => chọn đáp án có chữ “không hành nghề lái xe”
✍B2 => 2
✍C => 3
✍D => 1
✍E => 2
✍FC => 2
✍FE => 1
Ví dụ : Câu 80 đến 87
✍Tất cả những đáp án nào có con số thì chọn con số lớn nhất ( Câu 71, 72, 73, 74, 102, 103, 104, 250, 287 )
✍Tuổi tối đa của nam và nữ : 55 tuổi đối với nam, 50 tuổi đối với nữ : Câu 75
✍Niên hạn sử dụng ô tô chở người : 20 năm : Câu 281
✍Niên hạn sử dụng ô tô chở hàng : 25 năm : Câu 280
✍Người lái xe : + Không làm việc quá 10 tiếng : Câu 179
+ Không lái xe kiên tục quá 04 tiếng : Câu 178
✍Cảnh sát giao thông : + Giơ 2 tay chọn 4 : Câu 89
✍ + Giơ 1 tay chọn 3 : Câu 90

3. Những từ mẹo trên câu hỏi

✍ Thấy chữ dốc : Chọn 1 : Câu 243
✍ Thấy chữ “trong khu vực đông dân cư”: Chọn 1, trừ những câu hỏi có từ không thì chọn 2 : Câu 133 -> 136
✍ Ngoài khu vực đông dân cư : ( số km cuối dòng )
Image

4. Những câu hỏi liên quan đến kỹ thuật máy và thiết bị ô tô

Image

B. BIỂN BÁO

Image

C. SA HÌNH

Image

Tải phần mềm

For windows

For windows

For IOS

IOS

For Android

Google Play